Nechlazené termokamery FLIR

V současné době se nejvíce v praxi používají termokamery s tzv. nechlazeným mikrobolometrickým polem, někdy také nazývány jako tepelné detektory, které pracují při pokojové teplotě. Tyto termokamery jsou obvykle kompaktnější, lehčí a méně nákladné než ty chlazené. Tyto termokamery mají téměř vždy spektrální rozsah v intervalu mezi 7 - 14 µm.

Díky tomu jsou tyto přístroje ideální pro řadu komerčních a průmyslových aplikací včetně stavebnictví, elektrických inspekcí, lékařství, diagnostiky a také vědy a výzkumu. Pokud samotná aplikace vyžaduje jiný spektrální rozsah, vyšší rychlost a nebo rozlišení detektoru, je potřeba použít právě níže zmíněné chlazené termokamery.

Nechlazené vs chlazené

Termokamery můžeme také dělit z pohledu detektoru na nechlazené (LWIR, pásmo 7 - 14 µm) a chlazené (MWIR, např. s detektorem 2.0 μm až 5.5 μm). Spektrální rozsah u chlazených termokamer můžeme navíc přizpůsobovat pomocí tzv. spektrálních filtrů specificky pro danou aplikaci, pro kterou budeme termokameru využívat (např. chceme změřit vlákno žárovky přes sklo, což s LWIR detektor není možné).

Dalšími rozdíly mezi nechlazenými a chlazenými termokamerami je citlivost těchto detektorů (chlazené bývají citlivější) a dále v obnovovací frekvenci, kdy chlazené termokamery se primárně používají pro rychlé děje, protože mohou dosahovat rychlosti snímání až v tisících Hz, kdežto nechlazené termokamery v řádech jednotek stovek Hz. 

Specifické výhody

Série termokamer FLIR R&D jsou speciálně navrženy pro potřeby ve vědě a výzkumu
Vysoká teplotní citlivost
Termokamery FLIR jsou známé svou vysokou teplotní citlivostí, často s hodnotou NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) menší než 20 mK. To znamená, že jsou schopny detekovat velmi malé teplotní rozdíly, což je výhodné pro vědecké a výzkumné aplikace, kde i nejmenší změny teploty mohou mít význam.
Vysoké rozlišení
FLIR nabízí termokamery s vysokým rozlišením obrazových senzorů, často 1024 x 768 pixelů nebo vyšší. Tato vysoká úroveň detailu umožňuje vědcům a výzkumníkům snadněji identifikovat a analyzovat teplotní vzorce a anomálie.
Rychlost snímání
Některé modely termokamer FLIR jsou schopny snímat obrazy rychlostí až 10 000 snímků za sekundu. Tato rychlost může být užitečná pro studium rychlých nebo dočasných jevů, jako jsou exploze nebo rychlé chemické reakce.
Přizpůsobivost spektrálního pásma
FLIR nabízí termokamery, které mohou pracovat v různých spektrálních pásmech včetně NIR, SWIR, MWIR a LWIR. Toto umožňuje vědcům a výzkumníkům využít nejlepší spektrální pásmo pro svou konkrétní aplikaci, což poskytne mnohem lepší a přesnější výsledky pro danou aplikaci.

Termovizní kamery FLIR pro vědu a výzkum

Přesné a rychlé výsledky prostřednictvím termokamer pro R&D

Mohlo by vás zajímat

Podívejte se na témata, která by vás mohla zajímat a rozšířit vaše znalosti.

Mám vybráno!

Vybrali jste si z této série produktů?

Zavolejte nám

Chcete se zeptat na více detailů?