Kalibrační laboratoř

  • Přesnost měření: Kalibrace zajišťuje, že měřicí zařízení poskytuje přesné výsledky, což je základem pro kvalitní rozhodování v mnoha průmyslových a vědeckých aplikacích.
  • Splnění regulačních a certifikačních požadavků: Mnoho průmyslových odvětví má předpisy nebo normy, které vyžadují pravidelnou kalibraci měřicích zařízení.
  • Dokumentace a záznamy: Kalibrace poskytuje důkaz o tom, že měřicí zařízení funguje správně, což může být užitečné při auditech, vyšetřováních nebo soudních sporech.
  • Prodloužení životnosti zařízení: Pravidelná kalibrace a údržba mohou prodloužit životnost měřicího zařízení.
W-Technika group s.r.o., kalibrační laboratoř, se specializuje na kalibrace termokamer a pyrometrů, které se používají a jsou nezbytné pro řadu průmyslových, vědeckých a výzkumných aplikací. Náš tým odborníků je nejen vysoce kvalifikován, ale také pravidelně školen v nejnovějších technologiích a postupech, aby byl schopen poskytovat a zajišťovat kvalitní služby v oblasti kalibrací. Laboratoř je vybavena nejnovějšími přístroji a zařízeními pro kalibraci, což nám umožňuje provádět precizní měření a kalibrace s vysokou přesností a efektivitou.

Kombinace odborných znalostí, zkušeností, moderního vybavení a profesionálních prostor nám umožňuje poskytovat kvalitní služby v oblasti kalibrace přístrojů a zařízení. Neustále se snažíme vzdělávat a inovovat postupy tak, abychom splnili očekávání našich klientů.

Kalibrace termokamery nebo pyrometru je neodmyslitelnou součástí pro zajištění přesného výrobního procesu ve všech průmyslových odvětvích, stejně jako v oblasti vědy a výzkumu.

Kalibrace a její důležitost

Co znamená pojem kalibrace?

Proces kalibrace je vzájemné porovnání dvou měřicích přístrojů. Kalibrované měřidlo je vždy porovnáváno s referenčním měřidlem neboli etalonem, který je navázán na národní či mezinárodní etalony. Bez této návaznosti by nebyla kalibrace průkazná. Vždy je také nutné definovat a zachovávat přesný postup kalibrace předepsaný akreditačními orgány a mezinárodními předpisy včetně precizního měření, ale i např. řízení dokumentace a systému prevence rizik. Kvalitu kalibrační laboratoře, a tedy i přesnost samotné kalibrace, určuje nejen postup měření, ale také vyhodnocení celkové nejistoty, tedy nejen nejistoty kalibrovaného měřidla, ale také nejistoty referenčního etalonu, prostředí a kompletního kalibračního procesu.

Proč kalibrovat u nás?

Termokamerami, pyrometry a bezkontaktním měřením teploty se odborně zabýváme od roku 2010, jsme schváleným školícím pracovištěm termografie, pořádáme desítky odborných kurzů a seminářů ročně a jsme odborným garantem mnoha společností, které ve svých postupech potřebují měřit přesně a správně, spolupracujeme s výrobci termokamer. Z tohoto důvodu rozumíme potřebám kalibrace a postupům do nejmenšího detailu, abychom byli schopni zajistit kvalitní služby pro naše zákazníky.

Jaké přístroje kalibrujeme a v jakém teplotních rozsahu?

Termokamery a pyrometry v teplotním rozsahu od -15°C … do +1 500°C.

Proč je potřeba kalibrovat termokamery a pyrometry?

V případě, že po zakoupení přístroje nebude prováděná pravidelná kalibrace přístroje, může to mít za následek např.:

  • chybné měření během výrobního procesu, které zhorší kvalitu výroby a způsobí tím poškození dobrého jména společnosti, případně finanční ztráty nebo postihy
  • nesplnění požadavku ISO akreditace, v interních předpisech nebo v systému kvality
  • nesplnění předpisů, které jsou definovány pro provozování dané činnosti
  • neočekávané prostoje z důvodu chybného měření přístroje
  • ekonomické ztráty
  • či zvýšené bezpečnostní riziko pro zaměstnance

V čase všechny měřicí přístroje driftují, tzn. vykazují nestabilitu měření v průběhu jejich provozu. Stabilitu přístroje v čase může ovlivňovat to, jak je celý přístroj navržen a z jakých komponentů vyroben. Samotný drift může být ovlivněn dále řadou aspektů jako je např. vliv vnější teploty, vlhkosti, zatížení přístroje a další. Proto je nutné kamery kalibrovat periodicky, dle interního metrologického předpisu společnosti či dle obvyklých zvyklostí, tj. minimálně jednou za dva roky.

Potřebujete zkalibrovat přístroj?